ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಯ ಮೆರಗು

Spread the love

ಅಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡದ ಯಾರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲು ಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಊರಿನ ಚಟ್ಟಕ್..ಪಟ್ಟಕ್.. ಶಬ್ದ ಕೇಳುತಿರುವ ಗಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ಸುತ್ತಾಡಲು‌ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೈಡ್ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಾತಿಗೆ ಶೋಭಾನೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಮೊಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ‌ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ . ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೊದು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದವರೆ ಎಲ್ಲಾ‌ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಇಳಕಲ್ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಕೈಮಗ್ಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆಧುನಿಕ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಎಂದು ಇಳಕಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ತಯರಿಕಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ‌ ಹತ್ತಾರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಸೀರೆ ತಯಾರುಸುವ ಮಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊರೆಟವು.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಹೊಂದಿದ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಊಟ್ಟರೆ ಮೈಗೆ ಬಲುಹಿತ, ನೋಟಕ್ಕೂ, ಅಂದವಾದ ಅಪ್ಪಟ ದೇಸಿ ಸೀರೆಯ ಹಿಂದೆ ನೇಕಾರರ ದುಡಿವೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ಸೀರೆಯ ಸೊಬಗಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂದರೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸುವ ಪರಿಯ‌ನೊಮ್ಮೆ‌ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ಮೈ ಹತ್ತಿ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಚು ಹಾಗೂ ಸೆರಗು ಕಲಾತ್ಮಕ ರೇಷ್ಮೆಯ ನೂಲಿನ ಹೊಳಪಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆಯ ಕೆಂಪು, ನವಿಲು ಗರಿಯ ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣ, ಗಿಳಿಯ ಹಸಿರು ರಂಗು ಹಾಗೂ ಗಿರಿ ಕುಂಕುಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಿಂಧೂರದ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೀರೆ ಮಾಡುದ ನೋಡಿದೆವು. ಸೆರಗಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣಗೆಯ ರಚನೆ, ಕೋಟಿ ಕಮ್ಮಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ, ತೆನೆಯ, ಪರ್ವತಗಳ ಆಕ್ರತಿಗಳ ಹೊಂದಿದ ಈ ಸೀರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೆರಗಿನ ಬಣ್ಣ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ 2 ಭಾಗದ ಬಿಳಿಯ ರಂಗು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಯ ಸರಗಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸುದ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಚನೆ ಸೀರೆಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಚೌಕಗಳು, ಆಯತ, ನೇರಗೆರೆಗಳು 6 ಯಾರ್ಡ್, 8 ಮತ್ತು 9 ಯಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಬರೆ ಸೀರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುದಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. 8 ನೇ ಶತಮಾನ ದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯನೂತನ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಯು ಒಂದು ಇದರ ಅಂಚು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. 1. ಗೋಮಿ ಅಂದರೆ ಇಳಕಲ್ ದಡಿ 2. ಪರಸ್ ಪೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪರಸ್, ಡೊಡ್ಡ ಪರಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಗಳು 3 . ಗಾಡಿ ಈ ಸೀರೆಗಳ ಒಡಲು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಮೂರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಆಯತಾ ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಚೌಕಳಿ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೀರೆ . ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುವುದು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಹರಿದರು ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೂಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಾರ‌ ಹಾಗೂ ನೀಲಗಾರ ಎಂಬ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಲತಲಾಂತರ ದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

“ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟೊಂಡ್, ಮೊಣಕಾಲ್ ಗಂಟ ಎತ್ತೊಂಡ್ಕು” ಎನ್ನುವ ಹಾಡು ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಹಾಡು ಕೇಳದವರು ವಿರಳ . ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಬಹು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸೀರೆ ಇದು .ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರಗು ಒಡಲು ಮತ್ತು ದಡಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು. ಸೀರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ನೆಯ್ದು ಒಡಲು ಹಾಗೂ ಸೆರಗನ್ನು ನಂತರ ಜೋಡಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೀರೆಯ ಒಡಲಿನ ಒಡ್ಡರ, ದಪ್ಪಳ, ರಾಗವಳಿ, ಚಂದ್ರಕಳಿ ಮುಂತಾದ ನಮುನೆಗಳು ರೂಪಗೊಂಡವು. ಕ್ರಮೇಣ ಸದಾ ಸೆರಗಿನ ಬದಲು ಬುಗಡಿ ತಿರುಗಿದ ಸೆರಗುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಈ ಸೆರಗು ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ರುತ್ತವೆ. ಮೂರು ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರೆ ನೇಯುತ್ತಾರೆ‌.ಹಲವಾರು ಕೊಂಡಿ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಒಡಲಿನ ಭಾಗದ ನೇಯ್ಗೆಯನ್ನು ಸೇರಗಿನ ಜತೆ ಜೋಡುಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆ ಈ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಒಟ್ಟು ನೇಕಾರರು 6,8,9 ಗಜದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ‌ನೇಯ್ದ ನಂತರ ‌ಮೂರು‌ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಕೊಂಡಿ ಹಾಗೂ ಗೊಣಸುತಂತ್ರದ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಬುಗಡಿ ಸೇರಗಿನ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ತೆನೆ ಎಂಬ ತಂತ್ರದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ.

ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಸೀರೆಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂ, ಆನೆ, ನವಿಲು, ಪಕ್ಷಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಕಸೂತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಣೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಜ ಸೀರೆ, ಸೆರಗಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರದ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿರುತ್ತದೆ ‌. ಸೆರಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರಗಳಿಂದ ನೇಯ್ಗೆ ಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಪುವಂತೆ ಬಿಳಿಯ ಚಿತ್ರ ಅಲಂಕಾರವಿರುತ್ತದೆ‌.

ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಮಿಂಚುತಿದೆ ಪುರುಷರ ಉಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲುಮ್ ನ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿದ್ದ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ‌ರಾಂ್ಯಪ್ ಮೇಲು ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗೆ ಇಂಡೊವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಶೈಲಿ ಯ ಉಡುಪಿನ ರೂಪ ನೀಡಿದ ಪ್ಯಾಪನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಗೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಯಾಗಿತ್ತು. ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಜರ್ಮನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀ ಲಂಕಾದಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಅನಿವಾಸಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರು ಎಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಉಡುಪು ಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರೂ, ಸೀರೆ ಗಿರುವ ಗೌರವ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

  • ಲತಾ ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದ್ದುಮನೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *